WSRC006

 

 

 

 

 頻率:433.92MHz     

■ 編碼:滾動碼 

■ 最大輸出功率:400W

■ 電壓:230VAC/50Hz,120VAC/60Hz

最多能儲存15台發射器 

■ 點動調光功能 

■ 防水

■ 可連接外置手動開關

■ 接收距離:100m

■ 尺寸:110mm×32mm×21mm

 

 

 

 WSRC006-A

 保護陽篷     

與陽篷的震動感應器和風光感應器保持不間斷的聯絡信號 

 保當風速大于設定值時,遙控器不能開啓陽篷

 

 

 

 

sale@wistarmotor.com 0571-88965011